hak
A kategorija
Kartično plaćanje

Cjenik

već posjedujete vozačku dozvolu u nekoj od kategorija?

minimalna dob za upis kandidata

potreban broj sati predavanja iz PPSP

potreban broj sati vožnje

CIJENA sa PDV-om

Ne

17,5 godina

30 sati

35 sati

5.695,00 kn

A, A1, A2 ili AM

17,5 godina

4 sati

30 sati

4.401,00 kn

‣ za polaganje B kategorije za osobe s invaliditetom na adaptiranom vozilu cijena je ista (5.695,00 kn)

‣ cijena za gotovinu ili kartice

Opis usluge

Pružatelj usluge

Cijena (sa PDV-om)

Liječničko uvjerenje

Medicina rada

400,00kn

Državna pristojba (20kn biljega)

Medicina rada

20,00kn

Ispit iz PPSP (Prometnih propisa)

HAK

147,50kn

Nastava iz PPP (Pružanje prve pomoći)

Crveni križ

450,00kn

Ispit iz PPP

HAK

118,75kn

Ispit iz UV(Upravljanje vozilom)

HAK

236,25

Državna pristojba (20kn biljega) za prijavu ispita

HAK

20,00kn

Državna pristojba (20kn biljega) za uvjerenje o položenom ispitu

HAK

20,00kn

Ispitni sat iz UV (Upravljanje vozilom)

Autoškola

160,00kn

Dodatni sat iz UV (Upravljanje vozilom)

Autoškola

160,00kn

Već posjedujete vozačku dozvolu u nekoj od kategorija?

Minimalna dob za upis kandidata

Potreban broj sati predavanja iz PPSP

Potreban broj sati vožnje

Cijena sa PDV-om

Ne

23,5 godina

30 sati

25 sati

4.976,25 kn

B

23,5 godina

0 sati

15 sati

2.587,50kn

B, A1, A2 i AM

23,5 godina

0 sati

10 sati

1.725,00kn

‣ cijena za gotovinu ili karticeVeć posjedujete vozačku dozvolu u nekoj od kategorija?

Minimalna dob za upis kandidata

Potreban broj sati predavanja iz PPSP

Potreban broj sati vožnje

Cijena sa PDV-om

Ne

15,5 godina

30 sati

20 sati

3.970,00 kn

B

18 godina

0 sati

15 sati

2.479,69 kn

‣ cijena za gotovinu ili kartice

Već posjedujete vozačku dozvolu u nekoj od kategorija?

Minimalna dob za upis kandidata

Potreban broj sati predavanja iz PPSP

Potreban broj sati vožnje

Cijena sa PDV-om

Ne

17,5 godina

30 sati

20 sati

4.113,75 kn

B

18 godina

0 sati

15 sati

2.587,50 kn

‣ cijena za gotovinu ili kartice

Već posjedujete vozačku dozvolu u nekoj od kategorija?

Minimalna dob za upis kandidata

Potreban broj sati predavanja iz PPSP

Potreban broj sati vožnje

Cijena sa PDV-om

Ne

14,5 godina

30 sati

15 sati

3.035,65 kn

B

18 godina

0 sati

15 sati

3.035,63 kn

‣ cijena za gotovinu ili karticeAkcija