hak
A kategorija
Kartično plaćanje

Prometni znakovi

Specifični oblici znakova:


Prometni znak - nailazak na cestu sa prednošću prolaska Prometni znak - obavezno zaustavljanje Prometni znak _cesta sa prednošću prolaska

Znakovi opasnosti

Opasnost na cesti

Raskrižje cesta iste važnosti

Raskrižje sa sporednom cestom pod pravim kutom

Spajanje sporedne ceste pod pravim kutom s lijeve strane

Spajanje sporedne ceste pod pravim kutom s desne strane

Spajanje sporedne ceste pod oštrim kutom s lijeve strane

Spajanje sporedne ceste pod oštrim kutom s desne strane

Zavoj ulijevo

Zavoj udesno

Dvostruki zavoj ili više uzastopnih zavoja od kojih je prvi ulijevo

Dvostruki zavoj ili više uzastopnih zavoja od kojih je prvi udesno

Opasna nizbrdica

Opasna uzbrdica

Suženje ceste

Suženje ceste s desne strane

Suženje ceste s lijeve strane

Neravan kolnik

Neravan kolnik

Sklizak kolnik

Kamenje pršti

Kamenje pada

Nailazak na prometna svjetla

Nailazak na prometna svjetla

Radovi na cesti

Promet u oba smjera

Raskrižje s kružnim tokom prometa

Poledica

Prevrtanje ili iskliznuće vozila

Kolona vozila

Neutvrđena bankina

Pješaci na cesti

Obilježen pješački prelaz

Djeca na cesti

Blizina zrakoplovne ceste

Tunel (galerija)

Bočni vjetar

Opasnost od požara

Biciklisti na cesti

Pokretni most

Blizina obale

Tramvajska pruga

Životinje na cesti

Divljač na cesti

Prijelaz ceste preko željezničke pruge s branicima ili polubranicima

Prelaz ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika

Andrijin križ

Andrijin križ

Približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge s branicima ili polubranicima

Približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranikaZnakovi izričitih naredbi

Raskrižje s cestom koja ima prednost prolaza

Obvezno zaustavljanje

Zabrana prometa u oba smjera

Zabrana prometa u jednom smjeru

Zabrana prometa za sva motorna vozila osim za motocikle bez prikolice i mopede

Zabrana prometa za autobuse

Zabrana prometa za teretne automobile

Zabrana prometa za cisterne

Zabrana prometa za vozila koja prevoze eksploziv ili neke lakozapaljive tvari

Zabrana prometa za vozila koja prevoze opasne tvari

Zabrana prometa za sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo

Zabrana prometa za teretni automobil koji vuče priključno vozilo

Zabrana prometa za traktore

Zabrana prometa za motocikle

Zabrana prometa za mopede

Zabrana prometa za bicikle

Zabrana prometa za mopede i bicikle

Zabrana prometa za zaprežna vozila

Zabrana prometa za ručna kolica

Zabrana prometa za sva motorna vozila

Zabrana prometa za pješake

Zabrana prometa za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu

Zabrana prometa za vozila čija ukupna visina prelazi odeđenu visinu

Zabrana prometa za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu

Zabrana prometa za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje

Zabrana prometa za vozila koja prekoračuju određenu dužinu

Najmanja udaljenost između vozila

Zabrana skretanja ulijevo

Zabrana skretanja udesno

Zabrana polukružnog okretanja

Ograničenje brzine

Zabrana pretjecanja svih motornih vozila osim motocikla bez prikolice i mopeda

Zabrana pretjecanja za teretne automobile

Zabrana prolaska bez zaustavljanja - carina

Zabrana prolaska bez zaustavljanja - policija

Zabrana prolaska bez zaustavljanja - cestarina

Zabrana davanja zvučnih znakovaZnakovi obavijesti

Prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera

Zabrana zaustavljanja i parkiranja

Zabrana parkiranja

Izmjenično parkiranje

Izmjenično parkiranje

Zabranjeno fotografiranje

Najmanja dopuštena brzina

Zimska oprema

Biciklistička staza

Pješačka staza

Pješačka i biciklistička staza

Staza za jahače

Obvezan smjer

Obvezan smjer

Obvezan smjer

Obvezan smjer

Obvezan smjer

Obvezan smjer

Dopušteni smjerovi

Dopušteni smjerovi

Dopušteni smjerovi

Obvezno obilaženje s desne strane

Obvezno obilaženje s lijeve strane

Dopušteno obilaženje

Kružni tok prometa

Prednost prolaska prema vozilima iz suprotnog smjera

Obilježen pješački prelaz

Obilježen prijelaz biciklističke staze

Djeca na cesti

Podzemni ili nadzemni pješački prelaz

Cesta sa jednosmjernim prometom

Cesta sa jednosmjernim prometom

Cesta s prednošću prolaska

Završetak ceste s prednošću prolaska

Izbočina na cesti

Prestanak zabrane pretjecanja svih motornih vozila osim mopeda

Prestanak zabrane pretjecanja za teretne automobile

Prestanak ograničenja brzine

Prestanak najmanje dopuštene brzine

Prestanak zabrane davanja zvučnih signala

Prestanak svih zabrana

Prestanak obvezne uporabe zimske opreme

Završetak bicikllističke staze

Završetak pješačke staze

Završetak staze za jahače

Zona u kojoj je ograničena brzina

Završetak zone u kojoj je ograničena brzina

Pješačka zona

Završetak pješačke zone

Područje smirenog prometa

Završetak područja smirenog prometa

Zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja

Završetak zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja

Brzina koja se preporučuje

Prestanak preporučene brzine

Školska patrola

Bolnica

Ustanova hitne medicinske pomoći

Policijska postaja

Parkiralište

Garaža

Vremensko ograničenje parkiranja

Telefon

Benziska postaja

Informacije

Hotel ili motel

Restoran

Pitka voda

Stajalište autobusa

Stajalište tramvaja

Taxi

Zračna luka

Luka - pristanište - trajekt

Luka - pristanište - trajekt

Marina

Kavana

Mjesto za ispuštanje otpadnih voda

Teren za kampiranje pod šatorima

Teren za kampiranje u prikolicama

Teren za kampiranje u vozilima

Teren uređen za izletnike

Planinarski dom

Vatrogasni aparat

Vozilo za pomoć na cesti

Radionica za popravak vozila

Praonica vozila

WC

Radionica za popravak guma

Radiopostaja

Vodozaštitno područje

Autocesta

Završetak autoceste

Cesta namijenjena isključivo za promet motornih vozila - brza cesta

Završetak ceste namijenjene isključivo za promet motornih vozila - brze ceste

Slijepa cesta

Smjer kretanja vozila do raskrižja na kojem je zabranjeno skretanje ulijevo

Ugibalište za zaustavljanje vozila u nuždi

Ugibalište za zaustavljanje

Planinski prijevoj

Rijeka

Cestovna građevina

Cestovna građevina

Policijska postaja

Naziv naseljenog mjesta

Završetak naseljenog mjesta

Putokaz

Putokaz

Putokaz za zračnu luku

Putokaz za autocestu ili brzu cestu

Putokaz za autocestu ili brzu cestu

Prestrojavanje vozila

Prestrojavanje vozila s nazivima mjesta

Otvaranje prometne trake za vozila javnog prijevoza putnika

Zatvaranje prometne trake za vozila javnog prijevoza putnika

Prometna traka za vozila javnog prijevoza putnika

Otvaranje prometne trake

Zatvaranje prometne trake

Dopuštena brzina na pojedinoj prometnoj traci

Prometna traka za spora vozila

Zatvaranje prometne trake za spora vozila

Izlaz s autoceste ili brze ceste

Ploča za označavanje izlaza

Odmorište

Odmorište

Zabrana ulaska određenih vrsta vozila na autocestu

Cestarina

Obavijest o naplati cestarine

Obvezno uzimanje naplatne karte

Naplata cestarine

Elektronska naplata cestarine

Naplata cestarine smart karticom

Predznak za obilazak

Putokaz obilaska

Traka za prekrivanje znakova

Obilazan smjer za određene vrste vozila

Obilazan smjer za određene vrste vozila

Predznak za ručno upravljanje prometom

Prometne trake namjenjene određenoj vrsti vozila

Prometne trake namjenjene određenoj vrsti vozila

Predznak za preusmjeravanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakama

Predznak za preusmjeravanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakama

Predznak za preusmjeravanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakama

Predznak za preusmjeravanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakama

Predznak za preusmjeravanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakama

Ploča za označavanje ulica

Republika Hrvatska

Ograničenje najveće dopuštene brzine na hrvatskim cestama

Nacionalna oznaka

Sigurnosni izlaz

Smjer za sigurnosni izlaz

Oznaka broja izlaza iz čvorišta

Broj međunarodne ceste

Broj autoceste

Broj državne ceste

Broj županijske ceste

Kilometarska oznaka za autoceste ili brze ceste

Oznaka dionice državne ceste

Oznaka dionice županijske cesteZnakovi za vođenje prometa

Predputokaz za izlaz s autoceste ili brze ceste s oznakom izlaza

Predputokaz za čvorište autocesta s oznakom čvorišta

Raskrižje

Raskrižje

Raskrižje kružnog oblika

Predputokazna ploča

Predputokazna ploča

Predputokazna ploča

Predputokaz

Predputokaz za izlaz

Predputokaz za izlaz

Putokazna ploča

Putokaz na portalu iznad jedne prometne trake

Putokaz na portalu iznad jedne prometne trake

Putokaz na portalu iznad dvije prometne trake

Putokaz na portalu iznad dvije prometne trake

Potvrda smjeraDopunske ploče uz znakove
Akcija